Image
NEXT LEVEL HEALTH CARE FOR PROFESSIONALS

DISCOVER


Growyourself.be biedt naast projectspecifieke consultancy ook workshops en individuele begeleiding aan.

Sinds 2001 stijgt het absenteïsme in de privésector elk jaar. Op een gemiddelde werkdag zijn 7% van de werknemers afwezig wegens ziekte. De langdurige afwezigheid (langer dan 1 maand) stijgt het snelst. De leeftijdsgroep tussen de 35 en 44 jaar oud toont de snelste stijging. De meest recente cijfers getuigen van een stijgende trend die de komende jaren vermoedelijk zal aanhouden. (Securex 05/2017)

Gezondheidsprogramma's die werken rond voeding, beweging en leefstijl veranderen het gedrag van uw werknemers. Dit resulteert niet enkel in de verbetering van de gezondheid van uw werknemers maar ook in een economisch resultaat. Per geïnvesteerde euro in een gezondheidsprogramma, daalt de kost van het absenteïsme met €2,5 tot €4,9. (Proper, K., Mechelen, W. v, & WHO 2008)Image

Performance Coaching
Workshops


Workshops die werken op elk domein van onze gezondheid

De workshops vertrekken vanuit het holistisch principe en bouwen stapsgewijs op. De focus ligt op voeding, beweging, herstel en zingeving zonder te vervallen in generalisme. We werken in groep aan verschillende opdrachten met als doel een persoonlijk actieplan uit te werken.

Er wordt duidelijkheid gebracht in de veelheid van informatie die circuleert rond gezondheid, voeding en beweging. De wetenschappelijke, innovatieve invalshoek wordt omgebogen naar hapklare kennis en take-aways.

We vertalen theorie naar praktijk: Elk individu heeft een unieke sociale, psychologische en biologische context. Deze externe parameters bepalen, samen met de zingeving van het individu, welke stap er gezet zal worden in zijn of haar gezondheid.

Na de workshop beschikt elke deelnemer over een individueel actieplan. Afhankelijk van het gekozen onderwerp (voeding, beweging, herstel en zingeving), is de deelnemer klaar om een conrete en haalbare volgende stap te zetten in zijn/haar gezondheid.Performance coaching

De uitdaging om gezond te presteren in de bedrijfswereld wordt een steeds groter. Kiezen we voor een connected lifestyle of knippen we in onze beschikbaarheid? Hoe verhoudt deze keuze zich tot het stressniveau en performantie per tijdséénheid? Dankzij een goede opvolging en begeleiding van high performers, is het mogelijk om het risico op tijdelijke of langdurige uitval te verkleinen. Niet enkel het individu heeft hier baat bij maar ook de organisatie. De individuele begeleiding vertrekt vanuit het holistisch principe en bouwt stapsgewijs op. De focus ligt op voeding, beweging, herstel en zingeving zonder te vervallen in generalisme. Met deze service levert uw bedrijf een bijdrage aan het mens-zijn van het individu én de productiviteit van uw organisatie.


Image
Image

Praktisch

Na een intakegesprek wordt er een eerste speekselanalyse uitgevoerd door een erkend labo. Je krijgt daarvoor een afnamekit en de nodige instructies mee naar huis. De biomarkers die we in kaart brengen vertonen een diurnaal profiel. Ze variëren m.a.w. over een cyclus van 24u. Je neemt je speeksel dus drie maal af op één dag. Dit profiel geeft een inzicht in je fysiologische veerkracht, performantie of uitputting.

Naast het meten van de biomarkers, is er een assessement van je gezondheid op vlak van voeding, beweging, regeneratie en geluksbeleving. De combinatie van deze twee meetmethodes vormen de basis van een begeleidingsprogramma op maat.

Elke drie maanden krijg je een afnamekit, analyse, consultatie en holistisch advies. Zo krijg je zicht op je huidige gezondheidstoestand en weet je of je klaar bent voor je volgende uitdaging.


Health & Food projects

Mens- en resultaatsgedreven projectmatige aanpak, in combinatie met de evolutie in gezondheid, welzijn en omgeving.

Specifieke projecten met een afgelijnde scope of in scope-ontwikkeling.

Laten we samen ontdekken hoe we uw project opleveren met een mooi resultaat.


Contact opnemen
 
 

Performantie en gezondheid meetbaar maken met biomarkers


High performers zijn werknemers die een sterke focus hebben op een optimale dienstverlening naar interne- en externe klanten. Ze investeren in de ontwikkeling van hun talenten en vaardigheden om verder te groeien.

Het risico op burn-out en langdurige afwezigheid is groot binnen deze groep. Naast de gevolgen voor de gezondheid op individueel vlak, heeft langdurige afwezigheid (> 1 maand) een impact op de organisatie. Zowel de herorganisatie van de core-business, als de werklast voor de HR-diensten.

Growyourself.be biedt een preventieve aanpak aan. Via speekseltesten monitoren we een aantal biomarkers die stressgerelateerd zijn. Zo hebben we zicht op de fysiologie en stresstoestand van het individu. In functie van de resultaten, wordt de werknemer individueel en multidisciplinair gecoached. De aandacht gaat naar stress-management, herstel, voeding en beweging.
Image

Relevante biomarkers

Biomarkers zijn objectief meetbare factoren die we kunnen meten in weefsel of lichaamsvloeistoffen. We werken met de biomarkers Cortisol en Immunoglobine A uit speeksel. Dit zorgt ervoor dat men op een niet-invasieve methode zelf de stalen kan nemen. Het voordeel hiervan is dat het individu de staalname zefl kan doen én thuis. Dit zorgt voor een minimale invloed op de stressgerelateerde resultaten.
Cortisol wordt vrijgegeven door de bijnieren als reactie op stress. De primaire functie van cortisol is energie vrij te maken om te ontsnappen aan de stressor zoals bepaalde situaties op het werk of in de privé-omgeving. Wanneer de vrijgemaakte energie niet opgebruikt wordt voor een fysieke activiteit, ontstaan er een aantal nadelige gezondheids-effecten. De bloedsuikerspiegel verhoogt met risico op diabetes type 2, opstapeling van abdominaal vet en verhoogde bloeddruk. Uitputting van de bijnier zorgt voor het disfunctioneel reageren op stress en leidt tot burn-out.
Immunoglobine A of sIgA is een slijmvlieseiwit en speelt een belangrijke rol bij de afweer tegen bacteriën en virussen. Te weinig beweging en stress onderdrukken sIgA en vergroten de gevoeligheid voor infecties. Deze biomarker helpt in de preventie van acute uitval door een werminderde werking van het immuunsysteem.

Mijn missie: Met mijn uitgebreide kennis en ervaring in voeding, leefstijlmanagement en fysiologie help ik om inzicht en verandering te brengen in de gezondheid en vitaliteit van iedereen die op zoek is naar een betere gezondheid en een optimaal leven. Dit doe ik door 1 op 1 begeleiding, begeleiding voor koppels, workshops voor bedrijven en particulieren én specifieke services in gezondheidsbevordering voor bedrijven en organisaties.

Innovatie: De wereld is continu in verandering. Dat is steeds zo geweest en zal altijd zo zijn. De wetenschap verwerft dagelijks nieuwe inzichten en de beschikbaarheid van middelen vernieuwt permanent. Daarom blijf ik ook steeds mee met de innovatie. Zo is het eveneens mogelijk om bij mij biomarkers zoals vrij cortisol en sIgA te laten meten om zo je stresstoestand in kaart te brengen, op te volgen en de gepaste gezondheidsinterventies toe te passen.


ImageTracklist: Ik studeerde ingenieurswetenschappen en realiseerde tal van grote industriële, high tech bouw- en infrastructuurprojecten in een hoge druk werkomgeving. Tegelijk behaalde ik het diploma Bachelor in de voedings- en dieetkunde en was ik tweede laureaat in mijn studierichting. Ik haalde eveneens een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en ben erkend leraar. Opleiden en begeleiden zijn een deel van mijn passie. Zowel aansturen van ontwikkelings- en omgevingprojecten als werken met kleine groepen of individuen zijn mijn habitat. Ik certificeerde me ook als Holistic lifestyle coach via het CHEK institute in het Verenigd koningkrijk.

Meer doen vs. groeien: Groeien betekent voor mij dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor hetgeen je aankan alsook de inzet die je wilt leveren om een resultaat te halen. Optimaal presteren wil niet zeggen dat je tegen jezelf ingaat. Soms is het niet haalbaar om energie te blijven uitgeven. Dan is het tijd om rust te creëren en te herstellen. De kunst is om je leven een vorm te geven waar dit kan.
Neem meteen contact op met
info@growyourself.be
of bel +32478288504
voor meer informatie over referentieprojecten


Image
Partners:

https://www.smartwithfood.com/
https://talentus.be/


Neem meteen contact op:
Mail naar info@growyourself.be
of bel+32478288504Alle informatie op deze website is eigendom van © growyourself.be met uitzondering van de logo's van derden. Alle informatie is voorzien van bronvermeldingen waar relevant.

Wenst u informatie te gebruiken, neem gerust contact op met info@growyourself.be

Contact opnemen via info@growyourself.be of +32478288504

Website voor particulieren, klik hier

Lid van de Vlaamse beroepsvereniging van diëtisten en erkend door Zorg Vlaanderen.

Image
© growyourself.be since 2016