Image

Amy De Pauw
Procesbegeleiding

schakel met mij als procesbegeleider naar een betere communicatie, gestroomlijnde processen en verhoogd werknemer engagement.
Image

Communicatie breakdown

Manke communicatie is een probleem dat voorkomt in elke organisatie. Ze leidt tot kostelijke fouten en gemiste kansen. Een betere communicatie leidt tot een situatie waar iedereen op dezelfde golflengte komt en er een cultuur van veiligheid en samenwerking gekoesterd wordt.
Image

Wankelende processen

Gedateerde systemen en redundante workflows kunnen de productiviteit enorm beschadigen. Identificatie van wankele processen en de betrokken partijen uitnodigen om deze te stroomlijnen, leidt tot een tijd- en kostenbesparing. De algemene efficiëntie van de organisatie verbetert.
Image

Geëngageerde werknemers

Een werknemer die niet geëngageerd is, heeft een significante impact op het succes van een organisatie. Door een positieve en veilige werkplek te creëren, verhoogt het engagement. Hiervoor worden opportuniteiten in kaart gebracht om de persoonlijke ontwikkeling van de werknemers aan te moedigen.

Individuele coaching

De uitdaging om op een gebalanceerde manier te presteren in een organisatie is groot. Kiezen we voor het eigen belang of het algemeen belang? Hoe verhoudt deze keuze zich tot ons teamdynamiek en prestaties? Dankzij een geïntegreerde opvolging en begeleiding van sleutelfiguren ontdekken we het pad waar individueel succes hand in hand gaat met het succes van de organisatie.

Werksessies

Werksessies met een geïntegreerde aanpak waar individuele processen en teamdynamiek met elkaar verweven zijn, vergroten het bewustzijn en engagement van je medewerkers. Niet enkel samenwerken en communiceren maar ook het bewaken van eigen grenzen en verlangens, dragen bij aan het behalen van organisatie- doelstellingen.

Procesbegeleiding

Het proces van het individu, team of organisatie faciliteren heeft als doel communicatie te verbeteren, wankele processen te stroomlijnen en individueel engagement te vergroten. Dit doen we door te identificeren, eigenaarschap op te nemen en uit te nodigen tot intrinsiek bijsturen. Dit alles binnen een goed afgebakend werkkader en duidelijke doelstellingen.
 

De oorsprong

Gedreven door een diep emotionele verbinding die ik als vroedvrouw in Oeganda en Cambodja ervaarde, voel ik dat het mijn taak is een rol te spelen in de diepgang van de intermenselijke verbindingen. Vanaf het begin van ons leven hebben we niet enkel nood aan een veilige fysieke omgeving maar ook een veilige emotionele omgeving waar we onze processen in kunnen onderzoeken.

Verbinding

De verbinding tussen een individu en een procesbegeleider is één met diepgang. Gebouwd op vertrouwen en begrip, een gedeeld belang. Een procesbegeleider zorgt ervoor dat wat zich aandient gezien, gehoord en gevoeld wordt. Los van de omstandigheden. Er ontstaat een gevoel van rust en stabiliteit binnen een vaak chaotische en onvoorspelbare wereld. De aanwezigheid van een procesbegeleider is een herinnering aan de kracht van verbinding.

Image