Succesvolle projecten

zijn afhankelijk van de samenwerking en communicatie tussen teamleden. Wanneer er gezondheidsproblemen ontstaan op een individueel niveau, zoals burn-out en stress, wordt de cohesie in een team aangetast. Een procesbegeleider met expertise in zowel gezondheid als processen, maakt hierin een betekenisvol verschil. Een gezonde, ondersteunende omgeving creëren opent de deur voor samenwerking en succes.
Image

Gezondheid

bepaalt het succes van een team. Wanneer een teamlid van gezondheid een prioriteit maakt, zal deze beter omgaan met stressoren en werklast. Dit resulteert in meer engagement, productiviteit en een succesvolle samenwerking. Door de gezondheidscultuur te koesteren voelt iedereen zich ondersteund en gewaardeerd.
Image

Een gëintegreerde aanpak

is essentieel voor succes. Het houdt rekening met de onderlinge verbondenheid van verschillende aspecten van het functioneren van een team. In plaats van ons enkel te richten op individuele vaardigheden of gedrag, kijken we ook naar gezondheid, cultuur, waarden en communicatiestijlen. Deze aanpak leidt tot een hogere betrokkenheid, verhoogde productiviteit en succes van het team en de organisatie als geheel.
Image

Procesbegeleiding

is van onschatbare waarde voor een organisatie. Onze fast-pace economie vraagt een werkbare omgeving om complexe vraagstukken met meerdere belanghebbenden op te lossen. Een procesbegeleider zorgt voor het stroomlijnen van communicatie, verhelderen van processen en engagement van de betrokkenen.
Image

Project management

Het proces van het individu, team of organisatie faciliteren heeft als doel communicatie te verbeteren, wankele processen te stroomlijnen en individueel engagement te vergroten. Dit doen we door te identificeren, eigenaarschap op te nemen en uit te nodigen tot intrinsiek bijsturen. Dit alles binnen een goed afgebakend project met duidelijke doelstellingen.

Health workshops

Workshops met een geïntegreerde aanpak waar individuele gezondheid en teamdynamiek met elkaar verweven zijn, vergroten het bewustzijn en engagement van je medewerkers. Niet enkel samenwerken en communiceren maar ook het bewaken van eigen grenzen en gezondheid, dragen bij aan het behalen van organisatie- doelstellingen.

Performance coaching

De uitdaging om op een gezonde manier te presteren in een organisatie is groot. Kiezen we voor een connected leefstijl of bewaken we onze beschikbaarheid? Hoe verhoudt deze keuze zich tot ons stressniveau en prestaties? Dankzij een geïntegreerde opvolging en begeleiding van sleutelfiguren beperken we het risico op uitval.
 

Wie is Jonatan Delhem?

Als Master in science realiseerde ik talloze high-tech bouw- en infrastructuur projecten in een veeleisende werkomgeving zoals de private sector, overheden en onderwijs. Dit geeft mij diep inzicht in de werking van verschillende organisatiestructuren. Samen met mijn paramedische en pedagogische diploma's zorg ik voor de integratie van individuele gezondheid in het groter geheel van een organisatie.

Missie

Met mijn uitgebreide kennis en ervaring op gebied van voeding, leefstijl, fysiologie en organisatieprocessen help ik om inzicht en verandering te brengen in de gezondheid en engagement van iedereen die op zoek is naar optimale prestaties. Dit doe ik door 1 op 1 begeleiding, workshops en procesbegeleiding.

Image
Jonatan was a guest speaker at one of our events. He knows how to present a complex subject in a fascinating way. Anyone who is personally or for his company, employees and customers looking for a holistic vision of health care has come to the right place at Jonatan!
SVEN - Co-Owner Akses Financial Coaching en Smismans & Partners
Image

Partners

met bewezen resultaat

Image
Image

Image
Image
Image
Image
Image