NEXT LEVEL HEALTH CARE

Dreams coming true with
nutrition and lifestyle


11 THINGS TO KNOW

about me en you

“When health is absent, wisdom cannot reveal itself, art cannot manifest, strength cannot fight, wealth becomes useless, and intelligence cannot be applied.”
― Herophilus

DISCOVERHERE
EVERYTING YOU SHOULD KNOW1. IK BEN EEN PROFESSIONAL


-

Diploma's en certificaten zijn één ding. Professionaliteit is iets anders. Naast begeleiding van eigen klanten, werk ik ook als externe consultant voor bedrijven. Structuur en helderheid zijn speerpunten voor mij in samenwerking

2. IK GEDIPLOMEERD IN WAT IK DOE


-

Ik ben in het bezit van een Master in de Industriële wetenschappen en een Bachelor in de voedings- en dieetkunde, als tweede laureaat omwille van mijn holistische visie.  

3. IK HEB EEN ERKENNING VAN DE OVERHEID


-

Naast de nodige diploma's ben ik erkend door het RIZIV en heb toegang tot het paramedisch beroep "dietist". Ik werk niet met het terugbetalingssysteem. 


4.  WE HEBBEN ELK VERANTWOORDELIJKHEDEN


-

Ik neem volledige verantwoordelijkheid in de begeleiding van jouw proces op basis van mijn (erkende) expertise. Je krijgt van mij alle tools en diepe kennis om je doelstellingen te realiseren. Jij bent verantwoordelijk om open en helder te communiceren over wat je bereid bent om wel of niet te doen. Tenslotte ben jij diegene die het veranderingsproces door zal gaan. De pluimen voor jouw verandering ligt dan ook volledig bij jou. 

5. HIER TELLEN WE GEEN CALORIEEN


-

Ik volg geen klassieke dieetleer, wel de integratieve methode. We kijken naar het systemische en isoleren de ingrepen niet. Ik werk niet met uitgewogen hoeveelheden en gedetailleerde recepten. Een thermodynamische benadering is in mijn visie te beperkt. Enkel In uitzonderlijke gevallen doe ik dit voor specifieke doelstellingen binnen sport. Restrictie is een begrip dat wringt bij mij. We kijken wat wel mag, waar je meer van mag eten. Hierbij vallen veel heilige huisjes in rond bijvoorbeeld eieren en vetten.


6. WETENSCHAP WERKT TRAAG


-

Alvorens stellingen definitief in mainstream geaccepteerd worden, moeten er heel wat processen doorlopen worden. Wanneer er voldoende cases zijn die uitnodigen tot onderzoek van een stelling, wordt er een klinische studie opgezet. Dit heet de correlatiefase. Men vermoed dat er een verband is tussen twee gebeurtenissen. Nadat er meerdere klinische studies werden uitgevoerd, gereviewd en gevalideerd, gaat men over naar een metastudie. Daarin bestudeert men of er voldoende herhaling is van dezelfde of gelijkaardige conclusies. Het duurt dus jaren alvorens een stelling definitief aanvaard wordt. Ik kies ervoor om de klinische studies kort op te volgen om zo op een innovatieve manier te kunnen begeleiden. Uiteraard zal jij zelf valideren wat werkt of niet, eventueel door je eigen bloedwaarden te laten analyseren. De onderbouw is wetenschappelijk en tegelijk vooruitstrevend.  

7. EFFECT IS LANGE TERMIJN


-

De interventies zoals anders eten, bewegen en  slaaphygiëne zijn niet éénmalig. Het is de bedoeling dat we op maat van jouw leven interventies uitwerken die duurzaam zijn. Tijdelijke en crash dieten kan je hier niet vinden. Eens je elementen op een permanente manier in je leven hebt gebracht, zijn de effecten langdurig. Dit kan in één van de trajecten ook met bloedwaarden gemeten en aangetoond worden. 


8. TRAJECT IS KORTE TERMIJN


-

Ook hier geloof ik niet in de conventionele bedaring van wat een dietist hoort te doen. Het is de bedoeling dat ik mijn expertise deel, samen met jou helder maak wat er te doen is en waar je bereid toe bent. In de opstartfase volg ik je uitvoering op zodat je ruimte hebt om bij te sturen of hindernissen aan te pakken. Eens je leefstijl aangepast is, stopt het traject. Afhankelijk van welk traject jij kiest, is de duur 1 tot 6 maanden.

9. BUDGET


-

De financiële investering in jouw gezondheid is een keuze die jij moet maken. Los van de investering in het traject, kijken we naar hoe ver je kan investeren in bepaalde leefstijlinterventies. Een koude douche is bij benadering gratis waar sommige voedingsmiddelen al een bepaalde financiële draagkracht vragen. Mijn begeleiding is op maat op maat van jouw mogelijkheden en geen universeel 'plan'. Wanneer je beslist om samen te werken, zal je zien dat je begeleiding kan kiezen in functie van jouw budget. Het spreekt voor zich dat een grotere investering een intensievere begeleiding met zich meebrengt die diep in jouw persoonlijkheid en leven zal snijden. De investering ligt vast van in het begin van een traject. Je weet dus exact hoeveel je zal spenderen. Heb je helemaal geen mogelijkheden, schrijf je dan zeker in op de nieuwsbrief en volg mij op instagram. Daar is alle inhoud gratis.


10. GEEN DIEET


-

Ik volg geen klassieke dieetleer. Ik werk niet met uitgewogen hoeveelheden en gedetailleerde recepten. Een thermodynamische benadering is in mijn visie te beperkt. Enkel is uitzonder11. DIT IS EEN VEILIGE PLEK


-

Binnen het proces waarin we werken is een veilige plek voor wie jij bent. Wat je meedraagt diep vanbinnen, krijgt bij mij tijd en ruimte. Mijn procesbegeleiding is integratief en holistisch. Het kan dus zijn dat dieperliggende elementen uit jouw 'zijn' naar boven komen. Als dat zo is, gaan we ook hiermee aan de slag. Wat naar boven komt, wordt vanuit verschillende hoeken bekeken en samen doorwerkt. Elk element in jouw groei is belangrijk. 

Nu is het aan jou

om je ambitie waar te maken

START NUMET JE TRAJECT
EN MAAK JOUW AMBITIES WAAR